Projekt

Planowany Dom Seniora i Sanatorium Jankowo Park będzie ośrodkiem opieki paliatywnej i pobytu stałego o wysokim standardzie oraz placówką wypoczynkową, leczniczą oraz zabiegową. W ośrodku będzie można przeprowadzać zabiegi odnowy biologicznej, rehabilitacji oraz plastyki. Do realizacji tego celu została powołana spółka Jankowo Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka celowa Jankowo Park jest właścicielem Zespołu Pałacowo-Parkowego oraz działek budowlanych i rolnych, o całkowitej powierzchni ok. 80 000 m², położonych w Jankowie, gmina Pakość, województwo Kujawsko-Pomorskie. Spółka zawarła porozumienie o charakterze biznesowym, które umożliwia dołączenie do projektu działki budowlane o powierzchni 36 000 m² graniczące z majątkiem, które pierwotnie stanowiły całość. Projekt zakłada przystosowanie istniejącej infrastruktury oraz stworzenie nowej. Inwestycja zostanie podzielona na etapy. Przedsięwzięcie zakłada:

 1. Wykonanie remontu pałacu. Pałac zwrócony jest fasadą na zachód, na Jezioro Pakoskie, gdzie wychodzi elewacja ogrodowa. Głównym akcentem jest prostokątna wieża z ostrołukowymi prześwitami, wtopiona w jego bryłę od południa. Front budynku ozdabiają jeszcze kolejne wieże: okrągła w narożu południowym i czworoboczna w narożu północnym. Poszczególne naroża ozdobione są wieżyczkami sterczynowymi, a górne krawędzie ścian zakończono blankami. Budynek ma wydłużony, nieregularny kształt. Najdłuższa jego oś wynosi 54,5 m, najkrótsza – 20 m. Całość powierzchni użytkowej obejmuje blisko 2200 m². Nie ma zastrzeżeń i obostrzeń ze strony konserwatora zabytków co do przeznaczenia obiektu. Wnętrze Pałacu uległo całkowitej degradacji i konserwator zabytków wymaga zachowania zewnętrznej elewacji i odtworzenie jej z naturalnych materiałów tj. mineralne tynki, okładziny z naturalnego kamienia, drewniana stolarka okienna, dach o poszyciu blaszanym. Pałac zostanie zaadoptowany do następujących celów: poziom (-1) – winda osobowa i gospodarcza, 3 klatki schodowe, kuchnia, obsługująca ośrodek i restaurację, magazyny żywności, gabinety zabiegowe, spa, sauna, hydromasaże i kąpiele lecznicze, siłownia, pokoje rehabilitacji, pokój rozrywki, telewizja, toalety i łazienki, kotłownia. Całość 650 m², poziom (0) – winda osobowa i gospodarcza, 3 klatki schodowe, hall wejściowy, recepcja, sala balowa – konferencyjna, restauracja i kawiarnia wraz z zewnętrznym tarasem widokowym, gabinety lekarskie, biura, toalety i łazienki. Całość 700 m², poziom (+1) – winda osobowa, 2 klatki schodowe, 12 apartamentów w tym dwa z tarasami widokowymi. Całość 700 m², poziom (+2) – klatka schodowa, 4 apartamenty w tym dwa z tarasami widokowymi. Całość 400 m², poziom (+3) – klatka schodowa, czworokątna wieża widokowa. Całość 24 m².
 2. Odtworzenie drogi dojazdowej od strony północnej prowadzącej aleją drzew do ronda. Odtworzenie ronda kwiatowego z fontanną oraz podjazdu od strony fasadowej zachodniej Pałacu i wykonanie parkingów dla gości.
 3. Wykonanie ogrodzenia od strony północnej, zachodniej i południowej na długości ok. 2,600 m z cegły z wkomponowanymi od strony zachodniej pawilonami, (sklepy i garaże) w zabudowie parterowej i podziemnej o powierzchni ok. 800 m²  w stylu architektury neogotyckiej nawiązującej do zabudowy pałacowej.
 4. Odtworzenie placu od strony południowej i wybudowanie parkingu dla kuracjuszy i gości oraz drogi wyjazdowej południowej i zachodniej.
 5. Wybudowanie budynku w zabudowie 2 piętrowej dla kuracjuszy oraz części podziemnej, od strony południowej i zachodniej oraz wkomponowanie weń bramy wjazdowej południowej. Budynek zajmą miejsce dawnych budynków gospodarczych. W budynkach znajdą się następujące pomieszczenia: winda osobowa, 2 klatki schodowe, mała restauracja z kuchnią, 100 pokoi 2 osobowych wyposażonych w łazienkę i aneks kuchenny, kotłownia, w części podziemnej garaże, pomieszczenia socjalne, gabinety zabiegowe oraz część wypoczynkowa i rehabilitacyjna. Budynek zostanie wybudowany w stylu architektury neogotyckiej nawiązującej do zabudowy pałacowej.
 6. Zaadoptowanie byłego domku ogrodnika i stolarni o powierzchni ok 80 m² do celów ochrony, i obsługi technicznej. Budynek zbudowany jest w stylu architektury neogotyckiej nawiązującej do zabudowy pałacowej.
 7. Wykonanie traktów od strony północnej, łączących budynki kuracjuszy, parkingi i ścieżki spacerowe.
 8. Odbudowanie pomieszczenia magazynu lodu suchego i zaadoptowanie go do celów kawiarni (piwnica win) i muzeum, w którym prezentowane byłyby eksponaty kultury łużyckiej, wydobyte w Jankowie i przechowywane w muzeum w Poznaniu i Biskupinie. Muzea te są zobowiązane do ich zwrotu w przypadku utworzenia muzeum w Jankowie. Pomieszczenie o budowie 2 kondygnacji zbudowane w podziemiu (poziomy (-2) i (-1) będą miały powierzchnię całkowitą ok. 250 m².
 9. Odbudowanie przystani nad Jeziorem Pakowskim dla sprzętu pływającego, oraz kąpieliska na miejscu dawnej przystani, miejsca przeładunku z barek buraków cukrowych na wagoniki dawniej biegnącej linii kolejowej łączącej majątek z zakładami przerobu w Pakości. Do przystani będzie przybijał statek spacerowy pływający po Jeziorze Pakowskim z przystani w Janikowie. Przystań będzie wyposażona w sprzęt pływający (kajaki, rowery wodne, oraz inny rekreacyjny sprzęt pływający dla użytku kuracjuszy i ich gości.
 10. Rewitalizacja Parku Krajobrazowego oraz nekropolii – odtworzenie grobowca byłych dziedziców majątków Jankowo i Luisenau (Ludwiniec) – Rodzin von Hepner, Rheinbaben, Strusberg i Geyr, skarpy nad Jeziorem Pakowskim, stawów z wodospadem, wąwozów ze strumieniami i ciekami wodnymi, mostków nad stawami i wąwozem, przedwojennego kortu tenisowego, do kometki i piłki siatkowej, mini pola golfowego, basenu na zewnątrz pałacu, ogrodów pałacowych, fontann i ścieżek spacerowych widocznych na przedwojennych mapach.
 11. Stworzenie stałego połączenia z Inowrocławiem, z jego ośrodkami i infrastrukturą sanatoryjną za pomocą dojazdu własnymi środkami transportu oraz pojazdy zaopatrzenia.
 12. Remont starych budynków gospodarczych o powierzchni ok. 100 m² znajdujących się po południowej stronie majątku, i utworzenie tam stolarnię, stajnię i zaplecze ogrodnicze. Tam stali pensjonariusze, mogliby poza wypoczynkiem, sportem, znaleźć zajęcie przy pracach ogrodowych, stajennych, czy stolarskich w ramach hobby.
 13. Wybudowanie budynków w zabudowie 2 i 3 piętrowej dla kuracjuszy jako dalsze etapy inwestycji , od strony zachodniej na terenach przyległych do zespołu pałacowo-parkowego na podstawie zawartych porozumień. Kubatura i przewidziana ilość pokoi i infrastruktura uzależniona jest od powodzenia inwestycji.

Głównym źródłem przychodu dla tej placówki będą stałe przychody pochodzące z działalności ośrodka opieki paliatywnej i pobytu stałego oraz z usług medycznych oferowanych w otwartej opiece zdrowotnej, a świadczonej przez lekarzy, pielęgniarki i terapeutów zatrudnionych w ośrodku. Ośrodek w krótkim okresie czasu powinien osiągnąć duże  obłożenie ze względu na atrakcyjny, nowoczesny i komfortowy charakter placówki położony w atrakcyjnej lokalizacji. Potwierdziły to przeprowadzone analizy rynku i prognozy rynku opieki paliatywnej i sanatoryjnej. Wstępne rozmowy przeprowadzone z właścicielami podobnych ośrodków w Polsce jak i poza jej granicami wykazały duże zainteresowanie i chęć przeniesienia wielu kuracjuszy do ośrodka w Jankowie na zasadzie długotrwałej dzierżawy miejsc. 

Głównym źródłem realizacji projektu będzie pozyskanie środków od inwestorów instytucjonalnych, prywatnych, bądź inwestorów z rynku publicznego, po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Dodatkowo spółka będzie starała się uzyskać środki z programów unijnych na fragmentaryczne realizacje części projektów zgodnych z wymogami programów oraz ze wsparcia Marszałka województwa na rewitalizację pałacu, parku, i jego składników. Niebagatelnym czynnikiem może okazać się stworzenie trwałych miejsc pracy w regionie i wpływu ośrodka na rozwoju regionu. Spółka będzie również wnioskować o środki na rewitalizację pałacu, parku oraz jego składników z tytułu ochrony dóbr dziedzictwa narodowego, od ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego.