Jankowo Park

Zespół pałacowo–parkowy w Jankowie położony jest na wypiętrzonym pobrzeżu zachodniej części Jeziora Pakoskiego w województwie kujawsko-pomorskim, 15 km na zachód od znanej miejscowości uzdrowiskowej – Inowrocławia, słynącego z licznych sanatoriów, domów uzdrowiskowych i drugiej co do wielkości w Polsce tężni solankowej. Jankowo dzieli od dużych ośrodków miejskich stosunkowo niewielka odległość np.: od Torunia 40 km, od Bydgoszczy 50 km, od Włocławka 65 km, od Konina 66 km i od Poznania 80 km. Dodatkowym atutem lokalizacji przewidzianego ośrodka opieki paliatywnej, leczniczej oraz zabiegowej poza dobrą komunikacją, malowniczością miejsca i walorami przyrodniczo-wypoczynkowymi parku Pakowskiego jest ogromna wartość historyczna. Przepiękny dziewiętnastowieczny kompleks parkowy charakteryzuje się unikatowym gatunkowo starodrzewem, pomnikową aleją lipową, stawami, wodospadem oraz wąwozem przez który płynie strumień łączący stawy z Jeziorem Pakowskim i długa linia brzegowa stwarza wspaniałe warunki do wypoczynku, rekonwalescencji i pobytu stałego. Neogotycki Pałac zbudowany w 1863 roku, dzisiaj w stanie do rewitalizacji wraz z krajobrazowym parkiem to niejedyna atrakcja tego miejsca. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z okresu późnego neolitu (2500-1700 lat p.n.e.). Tereny parku w Jankowie wraz z przylegającym do niego jeziorem i wyspą były największym ośrodkiem osadnictwa kultury łużyckiej w okresie halsztackim C i D (VII-V w. p.n.e.). Drugi ośrodek osadnictwa o podobnej wadze znajduje się około 30 km od Jankowa (Gród w Biskupinie). Również w okresie średniowiecza (VII-VIII w. n.e.) na wyspie w Jankowie znajdował się wczesnośredniowieczny gród o charakterystycznych murach i mostem łączącym go ze stałym lądem, leżący na szlaku piastowskim. Do zespołu pałacowo-parkowego prowadzą trzy drogi: pierwsza biegnie przez teren wsi Jankowo a druga oficjalna, wiedzie aleją parkową do frontu pałacu. Cały kompleks otacza półkoliście droga biegnąca w znacznej części wzdłuż brzegu jeziora i łącząca Mogilno z Pakością, a dalej z Inowrocławiem. Jest to idealne miejsce położone w samym centrum Polski w odległości 50 – 90 km od dużych ośrodków miejskich.
Spółka Jankowo Park postawiła sobie za cel rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego i stworzenie i rozbudowę ośrodka opieki sanatoryino-leczniczego i opieki senioralnej o wysokim standardzie. Dzięki realizacji tych celów Jankowo może stać się miejscem nie tylko atrakcyjnym ze względu na opiekę zdrowotną, ale również prawdziwym centrum krajoznawczo-turystycznym okolicy o tak bogatej historii.